obraz tytułowy - agile

Zarządzaj projektem dostępność

Spośród wielu artykułów opisujących techniczne i prawne aspekty dostępności stron internetowych wyłania się konkluzja, że tym tematem należy się zająć. Każde nowe przedsięwzięcie wymaga pewnej usystematyzowanej drogi postępowania, która przeprowadzi nas przed proces implementacji rozwiązań i uchroni od błędów i nieporozumień.

obraz tytułowy przyszłość dostępności

Dostępność 2017 – Gdzie jesteśmy i co nas czeka w przyszłości.

Poprzedni rok 2016 oraz obecnie trwający są latami wielkiej inicjatywy rządów i organizacji na całym świecie w zakresie ustawodawstwa i egzekucji istniejącego prawa. Wielu właścicieli firm oraz jednostek publicznych dowiedziało się o istnieniu tematu dostępności oraz wytycznych, które stanowią mapę postępowania dla twórców treści online.

praca zdalna dla niepełnosprawnych

Kluczowa umiejętność menedżerów XXI wieku – zarządzanie zespołami zdalnymi.

Jako menedżer zarządzający różnymi zespołami realizującymi rozmaite projekty powinieneś zacząć dostrzegać rolę zespołów pracujących zdalnie i umieć im przewodzić. Umiejętność bycia liderem dla ludzi oddalonych czasem o setki kilometrów może być kluczowa dla potencjału Twojej kariery i Twoich projektów. Jest to również szansa na rozwój kariery osób niepełnosprawnych.

obraz do ogłoszenia raport bip

Wspólnie znosimy bariery, czyli Dostępny Urząd – Dostępny BIP

Redakcja Niewykluczeni.pl wraz z partnerem technicznym akcji – ekspertem w dziedzinie dostępności stron internetowych – AkcessNet, prowadzi akcję „Wspólnie znosimy bariery, czyli Dostępny Urząd – Dostępny BIP”.