Cyfrowa przyszłość Europy. Debata podczas Digital Day 2017

Częścią oficjalnych uroczystości celebrujących sześćdziesiątą rocznicę Traktatu Rzymskiego będzie Digital Day (cyfrowy dzień). Wydarzenie będzie miało miejsce 23. marca w Rzymie i będzie próbą podjęcia ogólnoeuropejskiej debaty dotyczącej przyszłości technologii cyfrowych w Europie, oraz samej Europy jako ośrodka badawczo-rozwojowego dla najnowocześniejszych technologii.

Do dyskusji i debaty zaproszony jest każdy za pośrednictwem narzędzi i kanałów Social Media. Swoje pytania można zgłaszać używając hashtagu #DigitalDay17 oraz #FutureOfEurope. Podczas warsztatów specjaliści z zakresu nowych technologii, spojrzą we wspólną cyfrową przyszłość, wyzwania oraz szanse jakie stoją przed naszym społeczeństwem. Wiele międzynarodowych organizacji zajmujących się zagadnieniami dostępności aplikacji internetowych dla osób niepełnosprawnych wiąże z konferencją nadzieję na podjęcie tematu systematycznego wprowadzania udogodnień w naszej przestrzeni dla osób z różnymi dysfunkcjami.

Warsztaty zostały podzielone na cztery wiodące sekcje:

  • Europa jako globalny udziałowiec w przemyśle wydajnych systemów obliczeniowych.
  • Informatyzacja i cyfryzacja przemysłu europejskiego.
  • Systemy dla pojazdów mechanicznych, połączonych z siecią.
  • Wpływ transformacji cyfrowej na pracę Europejczyków oraz na ich umiejętności.