cyfryzacja - strategia eu

Cyfryzacja z poszanowaniem równości dostępu strategicznym priorytetem Unii Europejskiej.

Rozwój technologiczny obfituje w szereg możliwości, ale niesie również za sobą ryzyko tym większe, im więcej codziennych zadań przenosi się do sieci. Organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych zrzeszonych przy Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, podczas lektoratu alarmowali, że ryzyko wykluczenia jest nadal wysokie dla obywateli UE, dlatego proces cyfryzacji powinien być przeprowadzany z uwzględnianiem ułatwień dostępu.

Aby cel mógł być osiągnięty należy nowa strategia cyfryzacji musi konkretyzować wymogi i terminy wykonalności dla wytycznych. Konieczny jest również udział osób niepełnosprawnych w konsultacjach – powiedziała Irena Petraitiene, członkini Stałej Grupy Studyjnej Praw Osób Niepełnosprawnych przy „EKES”. Uczestnikami wykładów oprócz stowarzyszeń osób niepełnosprawnych byli członkowie Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego. Podkreślili oni, że nowe ramy polityki w zakresie niepełnosprawności będą podkreślały ogromną rolę osób niepełnosprawnych w codziennej digitalizacji.

„To niezmiernie ważne, aby osoby cierpiące jakiś rodzaj niepełnosprawności nie pozostały z tyłu, same sobie, podczas gdy reszta społeczeństwa staje się w pełni cyfrowa.” – Powiedziała Helga Stevens, członkini Parlamentu Europejskiego i współpracownik grupy roboczej ds. niepełnosprawności. Oceniła ona, powołując się na prognozy grupy roboczej, że do 2020 roku w Unii Europejskiej będzie żyło 120 milionów ludzi z jakąś formą niepełnosprawności.

„Rozwój technologiczny oznacza nie tylko możliwości i szanse, ale również ryzyko wykluczenia, jeśli nie jest on przeprowadzany właściwie” – ostrzegał Luk Zederloo z Europejskiego Stowarzyszenia Dostawców Usług dla Niepełnosprawnych (EASPD).

Nowa strategia, która wyłoni się na nadchodzące lata, będzie nadal w duchu konwencji Narodów Zjednoczonych chronić prawa osób niepełnosprawnych. Dodatkowo wytyczono pięc obszarów kluczowych dla walki z wykluczeniem na najbliższe lata – jest to dostępność stron i aplikacji internetowych, edukacja, mobilność dla każdego oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych i samodzielne życie.