praca zdalna dla niepełnosprawnych

Kluczowa umiejętność menedżerów XXI wieku – zarządzanie zespołami zdalnymi.

Jako menedżer zarządzający różnymi zespołami realizującymi rozmaite projekty powinieneś zacząć dostrzegać rolę zespołów pracujących zdalnie i umieć im przewodzić. Umiejętność bycia liderem dla ludzi oddalonych czasem o setki kilometrów może być kluczowa dla potencjału Twojej kariery i Twoich projektów. Jest to również szansa na rozwój kariery osób niepełnosprawnych.

O pracy przyszłości na panelu dyskusyjnym

Wizja tego, jak będzie wyglądać praca przyszłości coraz częściej zajmuje umysły właścicieli biznesów, którzy biorą na siebie odpowiedzialność za dynamikę rozwoju ich przedsiębiorstw. Był to również jeden głównych tematów panelu dyskusyjnego na konferencji SXSW w Austin w Teksasie. Liderzy i uczestnicy konferencji zachęcali do tego, aby uczyć się jak być lepszym liderem dla zespołów zdalnych i wykorzystać potencjał każdego człowieka.

Obraz współczesnego menedżera

Łatwo jest przeoczyć istotę umiejętności zarządzania zdalnego jako, że do tej pory większości osób menedżer kojarzy się z kim siedzącym za biurkiem i doglądającym pracy zespołu. Jeśli spróbujesz wpisać w wyszukiwarkę grafik frazę „przywództwo” lub angielskie „leadership” uzyskasz wiele obrazów eleganckiego człowieka w garniturze, stojącego dumnie na czele zespołu pracowników i pokazującego kierunek, w którym należy iść. Jednakże obraz ten w konfrontacji ze współczesnością jest już przestarzały. Wystarczy nadmienić, że w tym roku coroczny raport „Top Company Cultures” wymienia firmę FlexJobs jako jedną z największą kulturą korporacyjną w Ameryce. Warte podkreślenia jest to, że firma te nie posiada ani jednego biura a wszyscy jej pracownicy pracują zdalnie.

Przedsiębiorstwa, które uczą się jak wykorzystać produktywnie pracę zespołów zdalnych, uzyskują dostęp do dalece bardziej pojemnego zasobu talentów, niż firmy koncentrujące uwagę wyłącznie na ośrodkach geograficznych. Ważną częścią tych firm są menedżerowie, którzy organizują i koordynują pracę nad danym projektem.

Szansa na rozwój kariery osób niepełnosprawnych

Częścią najlepszych specjalistów z danej branży są osoby o pewnym stopniu niepełnosprawności fizycznej. Praca zdalna to idealne rozwiązanie zarówno dla nich, na rozwój kariery, jak i dla Ciebie jako menedżera, który zyska szansę pracy z wartościowym pracownikiem. Możliwość pracy zdalnej jest obecnie traktowana jako część atrakcyjnego pakietu, który oferuje firma i przez wiele osób jest ceniona bardziej niż karta sportowa czy prywatny dentysta.

„Przedsiębiorstwa, które uczą się jak wykorzystać produktywnie pracę zespołów zdalnych, uzyskują dostęp do dalece bardziej pojemnego zasobu talentów…”

Ankieta przeprowadzona przez „GLOBAL ALLIANCE ON ACCESSIBLE TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTS„ pokazała, że 71% pracowników pracujących zdalnie osiąga lepsze wyniki produktywności i są bardziej wydajni, podczas korzystania z nowoczesnych rozwiązań jak Skype, GoogleDocs czy GitHub.

Jak więc przestawić się codziennym postrzeganiu roli menedżera i zacząć wykorzystywać potencjał człowieka niezależnie od jego lokalizacji czy stopnia sprawności? Istnieje na ten temat wiele kursów, książek bazujących na badaniach naukowych oraz konferencji, podczas których dyskutuje się nad ideą bycia liderem przyszłości. Z pewnością jednak warto trzymać się dwóch podstawowych rad, które pomogą inaczej postrzegać pracę zdalną.

Zaktualizuj swoje nastawienie

Przestań traktować pojęcie pracy zdalnej wyłącznie jako dodatek uzupełniający do strategii Twojego przedsiębiorstwa. Myśl o pracowniku zdalnym jako o podstawowym zasobie przedsiębiorstwa, stojącym na równi z pozostałymi. Każdego przecież człowieka – również tego, który wydaje się być niezastąpionym – może spotkać wypadek losowy i konieczność zmiany dotychczasowych nawyków. Praca zdalna nie powinna być postrzegana jako cecha obciążająca ale jako determinujące metodologię pracy.

Skup się na wynikach

Tak naprawdę nasze oczekiwania często są projekcją wyobrażeń i stereotypów na temat, jak powinna wyglądać praca idealna i firma idealna. A przecież celem wykonywania pracy jest realizacja pewnego celu a nie ceremonia wykonywania pracy. Jako lider zespołu powinieneś dostrzegać to, co Twój zespół faktycznie dostarcza a nie gdzie się obecnie znajduje i czy jest odpowiednio korporacyjny (wygląd, styl życia).