obrazek główny art o walidacji stron

Sprawdzam, czyli sposoby na walidację dostępności stron internetowych.

Czy jesteś pewien, że z Twojego serwisu internetowego mogą skorzystać osoby niepełnosprawne? Istnieje kilka prostych i darmowych sposobów na samodzielne sprawdzenie witryny. 

Walidatory dostępności stron internetowych

Praktycznie każdy użytkownik internetu może dokonać sprawdzenia dowolnej strony WWW. Umożliwiają to walidatory dostępne w postaci opublikowanych witryn lub rozszerzeń instalowanych w przeglądarce internetowej. Wskazują one na ważne aspekty w konstrukcji serwisu, które ułatwiają lub uniemożliwiają obsługę strony dla osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. Strona dostępna dla niepełnosprawnych powinna wykazywać 0 błędów w konstrukcji serwisu oraz brak błędów kontrastowych. Walidacja wskazuje również elementy, które mogą stanowić potencjalny problem w odbiorze treści witryny. Wykraczają one poza zakres obowiązujących wytycznych wg. standardów WCAG 2.0, ale w tworzeniu strony warto kierować się dążeniem do ich sukcesywnego eliminowania. Poniżej znajdziesz listę walidatorów, które skanują stronę i tworzą raport wraz ze wskazówkami dla twórców.

Warto wziąć pod uwagę fakt, że powyższe walidatory uzupełniają się w zakresie zbierania informacji o witrynach, więc używając wszystkich trzech, dostaniesz pełniejszy obraz o dostępności poszczególnych elementów.

Niestety żaden walidator nie ujawni problemów z dostępem do treści dla osób nie mogących użyć myszki (dotyczy np. niewidomych lub osób z zaburzeniami koordynacji ruchowej). Te problemy można jednak dostrzec samodzielnie, poruszając się po serwisie wyłącznie przy użyciu klawiatury (klawisze TAB oraz SHIFT + TAB). O tym, że każda dostępna strona powinna umożliwiać obsługę za pomocą klawiatury mówi punkt 9 z listy 25 zaleceń dla dostępności.

Należy pamiętać, że walidacja stron internetowych nie stanowi ostatecznego potwierdzenia wzorowej dostępności strony. Jedynym ostatecznie rozstrzygającym krokiem jest audyt całej witryny z wykorzystaniem pełnej gamy urządzeń i z uwzględnieniem praktycznego wykorzystania każdej funkcjonalności serwisu. Walidacja wskazuje nam błędy, które są rażące i znacznie wpływają na ograniczenie dostępności. Czasem barierą stają się elementy niewidoczne dla sprawnego użytkownika, ani również dla redaktora strony, gołym okiem. Dlatego pomimo niewiążącego charakteru badania strony warto korzystać z walidacji podczas tworzenia oraz codziennej pracy z serwisem.