Zespół redakcyjny i jego misja

Blog i społeczność Niewykluczonych tworzą eksperci do spraw dostępności z firmy Akcess-Net Rozwiązania Informatyczne. W codziennej pracy rozwiązują liczne zagadnienia związane z dostępnością aplikacji internetowych a ich doświadczenie jest poparte wielokrotnymi wdrożeniami wzorcowych stron internetowych dla jednostek samorządów terytorialnych.

Jesteśmy kolektywem osób o różnorodnych doświadczeniach i zasobie wiedzy. Od deweloperów, wykonujących codziennie wdrożenia aplikacji internetowych dostępnych dla niepełnosprawnych, przez designerów, którzy kładą podwaliny wiedzy pod rozległą dziedzinę projektowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Naszym celem działania jest zwrócenie oczu szerokiego grona odbiorców, na konieczność adaptacji rozwiązań internetowych do wymogów każdego użytkownika – w tym każdej osoby o pewnym stopniu niepełnosprawności. Internet to przestrzeń życiowa, w której operujemy tak samo jak w prawdziwym, materialnym życiu każdej jednostki. Podobnie więc jak w realnym życiu, również w Internecie napotykamy na wiele barier, które tworzą podziały społeczne i są przyczynkiem dla rosnącej nierówności społecznej. Obowiązujące w Polsce prawo umożliwia nam podjęcie walki z tym zjawiskiem i coraz bardziej dynamiczne rozpowszechnianie wiedzy o potrzebach jednostki. Informacja to zasób, którego nie wolno pozbawiać nikogo, dlatego naszą dewizą przewodnią jest żyć i pracować ponad podziałami!

Skontaktuj się z nami: Zapraszamy do kontaktu osoby pragnące nawiązać współpracę, publikować własne treści, zgodne z misją portalu oraz wszystkie firmy i instytucje, którym nie jest obca idea odpowiedzialności społecznej. Listy e-mail można kierować na adres: redakcja@niewykluczeni.pl