obraz tytułowy - agile

Zarządzaj projektem dostępność

Spośród wielu artykułów opisujących techniczne i prawne aspekty dostępności stron internetowych wyłania się konkluzja, że tym tematem należy się zająć. Każde nowe przedsięwzięcie wymaga pewnej usystematyzowanej drogi postępowania, która przeprowadzi nas przed proces implementacji rozwiązań i uchroni od błędów i nieporozumień.

Agile lub jeśli wolisz, metoda małych kroków

Jeśli jesteś menedżerem pracującym w branży IT to z pewnością słyszałeś o ideologi Agile, polegającej na rozbiciu projektu na czynniki pierwsze i podzieleniu go na etapy realizacji, tak aby zespoły odpowiedzialne za wdrożenie lepiej rozumiały się ze zleceniodawcą, rozumiały skalę działania i dobierały środki do aktualnych potrzeb projektu.

Historia użytkownika

Jednym w elementów pracy w systemie Agile jest tzw. historia użytkownika, w której zleceniodawca opisuje osobom realizującym projekt jakie funkcjonalności ma mieć dana witryna. Przykład:

Użytkownik: Jako użytkownik serwisu chcę mieć możliwość płatności online za usługę.

Administrator: Jako administrator chcę mieć dostęp do informacji o zrealizowanych płatnościach online.

Jest to przykład jednej funkcjonalności (płatności) podzielonej na dwie mniejsze – dokonanie płatności oraz listowanie zrealizowanych płatności. Teraz zespół realizujący zlecenie jest bardziej świadomy jak ma wyglądać dana użyteczność.

Jak zaplanować historię użytkownika przy wdrażaniu dostępności w swoim serwisie?

Oto przykład, którego możesz użyć jako schematu w planowaniu swojego projektu.

Użytkownik bez możliwości obsługi myszki

1. Jako użytkownik klawiatury chcę mieć możliwość dostępu do wszystkich linków nawigacyjnych w witrynie, tak abym mógł dostać się w każde miejsce serwisu.

2. Jako użytkownik klawiatury chcę mieć możliwość swobodnego nawigowania po witrynie oraz chcę wiedzieć, gdzie się obecnie znajduję. Chcę aby każdy element klikalny zaznaczał się, gdy moja pozycja wskazuje na niego. Dzięki temu nie poruszam się po stronie po omacku.

Jak użytkownik czytnika stron

1. Jako osoba nie dysponująca wizją chcę mieć możliwość identyfikacji elementów strony tak, abym wiedział czy moja pozycja wskazuje na obraz czy na tekst. Jeśli jest to obraz chcę wiedzieć czy niesie za sobą istotną treść.

2. Jako osoba korzystająca z czytnika chcę wiedzieć czy dany element graficzny jest linkiem lub przyciskiem i jaką funkcję pełni w witrynie.

3. Jako osoba korzystająca z czytnika chcę wiedzieć w jakim fragmencie formularza jestem i chcę mieć pewność, że wpisuję prawidłowe dane zgodnie z przeznaczeniem danego pola.

Jako użytkownik z zaburzeniami widzenia

1. Jako użytkownik z zaburzeniami widzenia chcę mieć możliwość swobodnego odczytu tekstu na stronie – jeśli więc jest on mały lub mało kontrastowy chcę mieć możliwość powiększania go i użycia opcji „czytelny tekst”.

2. Jako użytkownik nie widzący kolorów chcę mieć możliwość odnalezienia odnośników w stronie bez problemu. Chcę aby istniała opcja podkreślenia wszystkich odnośników abym je odnalazł.

Jako użytkownik niesłyszący

1. Jako użytkownik niesłyszący chcę mieć możliwość przeczytania transkrypcji tekstowej do każdego elementu wideo zawartego na stronie – dzięki temu będę wiedział jaką treść przekazuje film.

To tylko kilka przykładów obrazujących to, jak kompleksowe może być wdrożenie dostępnej strony internetowej w zależności od przeznaczenia witryny oraz jej zawartości. Potrzeb użytkownika jest o wiele więcej i właściciel strony powinien móc je zidentyfikować aby podczas wdrożenia uniknąć rozczarowań i męczących poprawek strategii.